اخبار

چک کردن به روز رسانی بازار

بخشنامه تنظیم معاملات با حضور وکیل

به اطلاع کلیه مشا وران املاک میرساند در معاملاتی که وکیل رسمی واسطه انجام معاملات از سوی موکل خویش می باشد ، هنگام تنظیم نام موکل صاحب سند به عنوان طرف معامله ( فروشنده یا خریدار ، موجر یا مستاجر و … ) قرار می گیرد و در قسمت توضیحات به اسم وکیل و شماره وکالتنامه اشاره می گردد و امضاء نیز از سوی وکیل انجام می پذیرد .