اخبار

چک کردن به روز رسانی بازار

بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده

با احترام ، براساس تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه سالانه به میزان یک درصد افزایش یابد بنا به اعلام روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالا وخدمات عمومی از ابتدای سال 1391 از چهار درصد ( 4% ) به پنج درصد ( 5% ) افزایش یافته است.لذا به منظور جلوگیری از هر گونه مشکلات از همکاران محترم درخواست می گردد که از ابتدای سال 1391 در کلیه مبادلات اقتصادی و صورتحسابها ( 1/2 % مالیات و 9/2% ) عمومی ) مالیات و عوارض ارزش افزوده را منظور و اقدامات لازم را مبذول نمایند .