اخبار

چک کردن به روز رسانی بازار

سیستم قفسه بندی تزئینی

این سیستم قفسه بندی زیبا توسط “پائولا ناوون” طراحی شده است. این سیستم از فریم های منحنی تخته سه لا تشکیل شده است. پوشش این قفسه به صورت چاپ دیجیتال می باشد.
سیستم قفسه بندی تزئینی

این سیستم قفسه بندی زیبا توسط “پائولا ناوون” طراحی شده است. این سیستم از فریم های منحنی تخته سه لا تشکیل شده است. پوشش این قفسه به صورت چاپ دیجیتال می باشد.

سطح داخلی قفسه و همچنین دستگیره ها از جنس آلومینیوم می باشد. نکته جالب توجه در این محصول، تنوع نامحدود در طرح رنگ و تصویر بر روی قفسه می باشد، به نحویکه هر فرد می تواند تصویر و طرح مورد علاقه خود را سفارش دهد و پس از چاپ دیجیتال طرح، قفسه مورد نظر را تحویل بگیرد.

نامحدود بودن دامنه انتخاب در طرح، باعث تسهیل در نوع چیدمان محل مورد نظر می شود.