اخبار

چک کردن به روز رسانی بازار

کاهش هزینه ثبت قرارداد در سامانه مدیریت معاملات املاک و مستغلات

با پیگیری های صورت گرفته از طرف اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک در هیات عالی نظارت، مبالغ دریافتی از واحدهای صنفی مشاوران املاک در ازای صدور کد رهگیری در سامانه مدیریت معاملات املاک و مستغلات به شرح ذیل کاهش یافت.

الف: مبلغ 80.000 ریال دریافتی در ازای صدور هر کد رهگیری بابت ثبت قرارداد مبایعه نامه، سرقفلی ، اجاره به شرط تملیک و پیش فروش در سامانه به 40.000 ریال کاهش یافته و از این مبلغ، 30.000 ریال حق السهم اتحادیه کشوری در ازای ارائه خدمات، پشتیبانی و توسعه سامانه و مبلغ 10.000 ریال به عنوان حق السهم اتحادیه شهرستانی مربوطه خواهد بود.

ب: مبلغ 20.000 ریال دریافتی در ازای صدور هر کد رهگیری بابت ثبت اجاره نامه در سامانه فوق الذکر به 10.000 ریال کاهش یافته و از این مبلغ، 7.500 ریال حق السهم اتحادیه کشوری در ازای ارائه خدمات، پشتیبانی و توسعه سامانه و مبلغ 2.500 ریال حق السهم اتحادیه شهرستان مربوطه خواهد بود.